„Сектрон“ ООД е избран за изпълнител на обществената поръчка за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация и поддръжка на системата за видео наблюдение“ в Пазарджик, съобщи днес на редовния си брифинг кметът – Тодор Попов. Фирмата пое ангажимента след като спечелилата конкурса „Димирома Ню Линк ДЗЗД“ – София, се отказа да сключи договор с мотив, че има много други поети ангажименти.  „Сектрон“ е била класирана на второ място и с нея ще бъде сключен договор, поясни Тодор Попов.

Предвижда се поетапно изграждане и поддръжка на системата за видеонаблюдение, като това включва поставянето на видео камери на възлови места в града, на 10 входно-изходни точки в областния град, както и Център за наблюдение и контрол. Общо седемнадесет камери ще могат да правят видеоразпознаване на номерата на преминаващите автомобили, а единадесет ще правят панорамно наблюдение на периметъра си. Сигналът ще се предава в Центъра за наблюдение и контрол, който ще се помещава в сградата на полицията. Цената на проекта е 127 592 лв., без ДДС. Една стотинка на месец пък ще плащаме за работата и поддръжката на всеки конкретен обект, след сключването на договора и влизането н експлоатация на системата.