Жаргонът – някога и сега, защо чужденците учещи български никога не го разбират?

Жаргонът – някога и сега, защо чужденците учещи български никога не го разбират?

Според Тълковния речник „жаргон“ е дума от мъжки род и съществува само в единствено число. Тя означава специален говор на определена социална група, отличаващ се с експресивни думи и изрази – чужди, диалектни, новообразувани, преосмислени; сленг. Също така е и специален говор на професионален кръг, отличаващ се с термини и новообразувани думи и изрази, създадени, за да не бъдат разбирани от всички или заради краткост. Жаргонът, както и всичко останало около