Трети „в“ клас, от НУ“Васил Друмев“ – Пазарджик, с класен ръководител Илиана Темнилова, бяха наградени със специален плакет и грамота, а престижното отличие връчи Диляна Матакиева-експерт в Дирекция „Хуманитарна политика“ в общинска администрация. Класът е първият, който печели наградата за 2019-та година, а учениците не скриха радостта си от това, че са победители в надпреварата.

Домакините от община Пазарджик бяха поздравени с песен и стихотворение, а класният ръководител показа пред всички как задава въпроси и изпитва учениците с помощта на специални дървени пръчици, което всъщност е и една от причините класът да направи такова впечатление на журито.

Конкурсът е организират от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБПП) към Община Пазарджик. Инициативата се провежда с цел превенция на отпадането от училище, стимулиране на активността на учениците и повишаване на мотивацията за учене, показване на нови инициативи и идеи, обогатяване на училищните традиции.

Ръководството на НУ „Васил Друмев“ поздравява учениците от 3 „в“ клас с пожелание за здраве и още много училищни успехи!