КОНКУРС ЗА ИСТОРИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ „ПЪТЯТ НА ПАНАГЮРСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ” ЗА НАГРАДАТА НА ИМЕТО НА ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ
По случай 70-годишнината от откриването на Панагюрското златно съкровище Фондация „Цоцорков род” обявява Конкурс за самостоятелно изследване на тема

„Пътят на Панагюрското златно съкровище от древността до наши дни”.

Целта е конкурсът да даде възможност на учениците да разкрият и изразят своя творчески талант и идея. Да се събуди интересът им към античната история, да провокира интерес към изследователска работа.

Конкурсът е предизвикателство за участницитe да използват въображението си и да докажат, че историята може да бъде интересна, а не само дати и факти. С избора на най-подходящата форма на изложение (реферат или есе) кандидатът показва умение пълноценно да представи събраната и обработена от него информация.

Работите не трябва да са участвали в други конкурси. В конкурса могат да вземат участие всички ученици, които учат редовна форма на средно образование в 9, 10, 11 и 12 клас от всички училища в страната и центрове за личностно развитие.

Краен срок за предаване на творбите – 30 март 2019 г.

Темата да обхваща:

– Панагюрското златно съкровище като част в развитието на тракийското изкуство (архитектура, скулптура, живопис, занаяти, традиции, иконография и пр.);

– Начин на изработка, изображения, теории за произход;

– Пътувания и експонирането му „у дома” и „в чужбина”;

– Откриването на Панагюрското златно съкровище като централен компонент в семейството на тракийските съкровища и превръщането му в национално богатство.

Резултатите от Конкурса „Пътят на Панагюрското златно съкровище от древността до наши дни” ще бъдат обявени на 20 април 2019 г. Всички наградени участници се уведомяват писмено на посочената електронна поща.

Наградата ще бъде връчена по време на тържествата за празника на гр. Панагюрище на 2 май 2019 г. на м. Оборище.

Организаторите на конкурса призовават училищните ръководства, учителите по история, специалистите в центровете за личностно развитие да популяризират конкурса и създадат условия за участие на повече ученици в това родолюбиво начинание.

За допълнителна информация и контакти на e-mail: foundation@tsotsorkov.org