Населено място, където ще се осъществяват срещи и прием на граждани Дата на провеждане на срещи и прием на граждани Час на посещение в населеното место Времеви период на провеждане на срещи и прием на граждани
с. Дъбравите, община Белово 04.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Семчиново, община Септември 14.40 часа
с. Симеоновец, община Септември 15.20 часа
с. Церово, община Лесичово 05.02.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Лесичово, община Лесичово 14.40 часа
с. Щърково, община Лесичово 15.20 часа
гр. Брацигово, община Брацигово 06.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Розово, община Брацигово 14.40 часа
с. Бяга, община Брацигово 15.20 часа
с. Крали Марко, община Пазарджик 07.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Пищигово, община Пазарджик 14.40 часа
с. Черногорово, община Пазарджик 15.20 часа
с. Исперихово, община Брацигово 08.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Козарско, община Брацигово 14.40 часа
с. Жребичко, община Брацигово 15.20 часа
с. Дебръщица, община Пазарджик 11.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Црънча, община Пазарджик 14.40 часа
с. Паталеница, община Пазарджик 15.20 часа
с. Сарая, община Пазарджик 12.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Гелеменово, община Пазарджик 14.40 часа
с. Елшица, община Панагюрище 15.20 часа
с. Лозен, община Септември 13.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Габровица, община Белово 14.40 часа
с. Ковачево, община Септември 15.20 часа
с. Братаница, община Пазарджик 14.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Ветрен дол, община Септември 14.40 часа
с. Симеоновец, община Септември 15.20 часа
с. Априлци, община Пазарджик 15.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Сбор, община Пазарджик 14.40 часа
с. Попинци, община Панагюрище 15.20 часа
с. Мирянци, община Пазарджик 18.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Синитово, община Пазарджик 14.40 часа
с. Огняново, община Пазарджик 15.20 часа
гр. Ракитово, община Ракитово 19.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
гр. Костандово, община Ракитово 14.40 часа
с. Дорково, община Ракитово 15.20 часа
с. Росен, община Пазарджик 20.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Цар Асен, община Пазарджик 14.40 часа
с. Свобода, община Стрелча 15.20 часа
с. Бошуля, община Септември 21.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Злокучене, община Септември 14.40 часа
с. Ковачево, община Септември 15.20 часа
с. Ивайло, община Пазарджик 22.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Драгор, община Пазарджик 14.40 часа
с. Динката, община Пазарджик 15.20 часа
с. Юнаците, община Пазарджик 25.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Величково, община Пазарджик 14.40 часа
с. Памидово, община Лесичово 15.20 часа
с. Дъбравите, община Белово 26.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Семчиново, община Септември 14.40 часа
с. Симеоновец, община Септември 15.20 часа
с. Церово, община Лесичово 27.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Лесичово, община Лесичово 14.40 часа
с. Щърково, община Лесичово 15.20 часа
с. Попинци, община Панагюрище 28.02.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Баня, община Панагюрище 14.40 часа
с. Бъта, община Панагюрище 15.20 часа