Сто двадесет и три жалби са постъпили през изминалата година в кабинета на омбудмана Георги Шопов, на пресконференция днес той оповести резултатите от своята работа. 47 от общият брой жалби са били подадени в писмен вид, като сред тях има и колективни. Като пример Георги Шопов посочи случаите в Драгор, където хората искат да се постави маркировка на централната им улица, а прошението е подписано от 296 души. Подобен проблем, но свързан и с ремонт на две улици е постъпил от двадесет жители на Калугерово, той е бил успешно решен. Положително развитие има и по случай от девет човека, жалещи се от проблем свързан с имот до собственият им блок, който възникнал по време на санирането на жилищната сграда.

Като успех омбудсманът отчете и факта, че тази година продавачите на мартеници ще имат право да продават и пред магазините на „Мехкемето“ – ул. „Асен Златаров“, а компромисният вариант бил намерен съвместно с кмета на Пазарджик – Тодор Попов.

Георги Шопов похвали интситуциите за сериозното им отношение към отправените от него запитвания, а впоследствие и препоръки за отстраняване на нередности посочени от гражданите. В повечето от жалбите фигурира само по едно лице, като освен писмените в кабинета са постъпили и устни сигнали.

Най-често се жалим от работата на НОИ, НАП, ЕВН, „ВиК в ликвидация“, както и други държавни и общински ведомства. За разлика от предходната година, през 2018-та не е постъпил нито един сигнал срещу работата на ТЕЛК. Намаляли са и оплакванията срещу мобилните оператори.

По инициатива на обществения посредник са били направени проверки по жалби на граждани за кражби на вода, но се оказало, че такива няма.

Пазарджишкият омбудман подчерта и това, че е в много добри взаимоотношения с националния омбудсман Мая Манолова, а също така заяви, че е взел участие на среща на омбудсманите от Балканския полуостров, която се е състояла в София.

16 от жалбите са били без последствия, тъй като касаят неща извън правомощията на обществения посредник, подчерта Георги Шопов. Основното ми желание е да има пряка връзка между гражданите и институциите, и проблемите на хората да бъдат решавани експедитивно и в цялост, заяви омбудсмана.