БЗНС с прискърбие съобщава:

След продължително боледуване ни напусна Тодор Кавалджиев, вицепрезидент 1997-2002г. Той е роден на 26 януари 1934 г. в село Главан, в планината Странджа-Сакар, недалеч от турската граница. Още като ученик е арестуван, защото се опитва да възстанови Младежкия земеделски съюз. Прекарва повече от 11 години по комунистическите лагери и затвори.

През 1989 година е един от възстановителите на БЗНС „Никола Петков“. Избран е за народен представител във Великото народно събрание, а през 1996 година – за вицепрезидент на Петър Стоянов.

Първи алармира за корупционни практики и за това, че бивши комунисти най-активно овладяват предприятия и мощности в процеса на приватизация, като често просто ги източват и унищожават.

До последния си дъх беше пример за честност и почтеност.С всяко свое действие през целия си живот той служеше за пример за всички нас.

От името на БЗНС председателят на Съюза Николай Ненчев отправя най-искрени съболезнования на близките му.

Поклон пред светлата му памет!

Опелото ще се състои в петък 8.02.2019г., от 11ч., в църквата „Св. Седмочисленици“