В Библиотеката при НЧ”Развитие-1873” днес отдел Читалня организира и проведе среща- разговор с учащи на тема „Безопасен интернет”. Лектор на срещата беше Златка Златанова, секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от община Пещера.

Гости бяха Диана Балканджиева – главен експерт “Образование”- община Пещера, Елена Ацинова, директор на училище ”Св.П.Евтимий”, Вили Василева, директор на училище „Л.Каравелов“ и членове на настоятелството на НЧ ”Развитие-1873” и на МКБППМН. В срещата се включиха учениците от училищата ПГХВТ”Ат.Ченгелев” и ОУ ”П.Р.Славейков”.

В разговора беше разяснено как да се предпазим от опасностите в интернет и ролята на семейството, приятелите, училището. Обърна се внимание как да се подобрят паролите при ползване на интернет. Съществуващата агресия и тормоза в онлайн пространството, секстинг и интернет, непознати елекронни пощи и файлове, интернет пристрастряване. Срещата завърши с призив към учащите да внимават какво от личното им пространство попада в социалните мрежи и безопасно да сърфират в интернет.