Голяма част от аптеките в Пазарджик днес не работят, тъй като фармацевтите стачкуват срещу системата за верификация, която трябва да се осъществи и в България, съгласно Европейски регамент. наред с десетките формалности, аптекарите ще трябва да притежават софтуер през който трябва да прекарват всяка продадена опаковка, като целта е да се установи дали тя има действащ партиден номер и е пристигнала легално на пазара.  За въвеждането на верификацията у нас ще има гратисен период -между половин и една година.

За да въведе на всяка каса новия софтуер за контрол върху лекарствата, на нея ѝ се налага да инвестира около 5 000 лева.

„Протестът не е обявяване на война срещу държава, институция, политическа партия или някой друг. Това е протегната ръка към държавата, за да се изгради една дългосрочна визия какво да бъде лекарство-снабдяването и как да бъде направено то“, каза председателят на пазарджишката регионална фармацевтична колегия Пенка Минева.

От българската организация за верификацията на лекарствата обявиха, че към новата система са се присъединили около 2000 аптеки и на този етап тя функционира нормално.

Сред аптеките, които работят днес в Пазарджик са тази в МБАЛ „Здраве“ и Аптека „Запад“.