С официална церемония днес бе сложен финалът по повод приключването на дейностите по обновяване на зеленото и междублоковото пространства при кръстовището на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“ кв. 416и, в Пазарджик. Кметът Тодор Попов и управителят на „Строймонтаж“ отрязаха лентата за откриването на реновираните части, които се разкрасиха в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата”.

20болнична 20болнична1 20болнична2 20болнична3 20болнична4 20болнична5 20болнична6 20болнична-ко

Първа копка на мащабния ремонт, който обхваща четири пространства в района на кв. Болницата и комплекс Марица, бе направена в жаркия понеделнишки следобед на 4 юни миналата година, на метри от магазин Тарита, на ул. „Болнична“ 25 в Пазарджик.

Това е третата от четирите площадки на мащабния ремонт.

Първата от тях се намира на ул. „Пловдивска“, става дума за островчето, от което започва ул. „Димчо Делянов“, ремонтът на алеите, тревните площи и асфалтовите улици. Ремонтните дейности там вече приключиха, като жителите на квартала се радват на новите придобивки, сред които е и променадна алея по продължението на канала Паша арк, детска площадка и  две нови спортни площадки.

В този район на града са оформени и нови паркоместа за живущите, подменени са тротоарните и алейните настилки. Има паркова чешма и малко водно огледало, беседки, съдове за смет, пътна сигнализация и водопровод за снабдяването на  водните съоръжения и точкови улични оттоци.

Втората работна площадка е в междублоковото пространство между ул. „Д. Греков“ и ул. „Дунав“, в района на комплекс „Манастирите“, там се работи в момента, а когато ремонтът приключи се очаква, хората живущи наоколо да могат да зърнат през прозорците си изцяло променена гледка.

Откритата днес придобивка обхваща целия жилищен комплекс зад магазин „Тарита“, като там вече е извършена подмяна на основния водопровод и канализация, шахтите по пътя са повдигнати, тъй като е подменен изцяло и асфалтът на улиците, ползвани от жителите на комплекса.

Към момента са премахнати всички незаконни гаражи, които попадат в рамките на площта, която е обект на проекта, разказаха хората, които присъстваха на откриването. Те са много доволни от ремонта, а на въпроса защо в кошчетата за смет няма метални кофи, отговориха, че е имало но вече са откраднати.

Градинките са изцяло прекопани и насадени с нова трева и растения. Има детски площадки, нови алеи, атракционни съоръжения и много нови дървета. В цената на общия проект влиза и подмяната на уличното осветление с ЛЕД – лампи.

„СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр. Пазарджик е фирмата – изпълнител на строително-монтажните работи по проекта. Стойността на СМР за обекта е 1 197 510,86 лв. без ДДС. Площта за обновяване е 18 072 кв. м.

Все още се работи и по четвъртата част от проекта – зад магазин „Идея“ и обхваща почти цялото протежение на ул. „Струма“, в  частта от „Димитър Греков“ до околовръстния бул. „Стефан Стамболов“. Там също ще бъдат обособени детски и спортни площадки, ще бъдат поставени финтнес уреди за тренировка на открито, скейтборд рампа и маси за тенис на открито. Ще бъде поставено енергоспестяващо осветление на уличната мрежа, както и всички други екстри споменати по-горе в този текст.

По време на днешната церемония по откриването кметът Тодор Попов пожела на живущите в този квартал, сред които са и родителите на прочутия Тома Здравков да пазят обновените площи и да се грижат за тях.

Цялата реч на кмета – ТУК

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на обща стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.