С първото за годината си решение  Управителният съвет на проект „Красива България“ одобри за финансиране и реализация през настоящата година 38 проектни предложения, сред които е и проектът на Община Сърница, на стойност от 228 716 лева, с ДДС, съобщи кметът Неби Бозов. 

Проектното предложение с наименование: „Подобряване на обществената среда в гр. Сърница чрез изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница” е било подадено в преди около месец от Община Сърница.

С изпълнението на предвидените дейности, сградата ще придобие изцяло нов облик. С проектното предложение по кампания 2019 на Проект „Красива България” се предвижда да се направи основен ремонт и реконструкция на сградата, както и изграждане на нова пристройка към нея.

Изграждането на новопредвидената пристройка се налага, за да бъде осигурен достъп до съществуващия балкон, както и да се предвиди необходимия брой санитарни възли, които да обслужват сградата. По-конкретно, с изпълнението на проекта, освен новоизградената част, ще бъдат направени зидарии, шпакловки, ще се монтира окачен таван, подова настилка от граниторгрес, ще бъде ремонтирана сцената, ще се подменят вратите и прозорците.

Ще бъдат ремонтирани балконът и покривът. Фасадите на сградата ще се облепят с топлоизолация и ще се постави мазилка. Сградата ще бъде електрифицирана и ще се постави енергоспестяващо осветление. Ще се направят и ВиК инсталации.