Правителството предостави безвъзмездно за управление на Национална Компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) девет имота, намиращи се на територията на Община Септември. Целта е да бъде изграден пътен надлез в района на жп спирка Ковачево. Пътното съоръжение е част от по-мащабен проект за модернизация на железопътната отсечка Септември – Пловдив. Дейностите са в изпълнение на политиката на Компанията за намаляване на инцидентите по железопътната инфраструктура, чрез премахване на пресичанията на едно ниво между влаковете, автомобилното движение й пешеходците.