На 22.02.2019 г., се проведе традиционният Годишен архитектурен преглед на проекти и реализации за 2018 г. на членове на САБ -Дружество Пазарджик и КАБ – Регионална колегия Пазарджик. След проведеното гласуване на присъстващите редовно отчетени членoве на САБ – Дружество Пазарджик и КАБ – Регионална колегия Пазарджик за определяне на призьорите от представените проекти и реализации, се получиха следните резултати:
Раздел „ПРОЕКТИ” :
I место – арх. Михаил Радулов и арх. Веселин Генов
За проект – ЖИЛИЩНО СЕЛИЩЕ “ ЗОРНИЦА-3” гр. Пловдив

ЖИЛИЩНО СЕЛИЩЕ “ ЗОРНИЦА-3” гр. Пловдив
II место – арх. Катя и Петър Мурджеви
за проект – ЖИЛИЩНА СГРАДА В с. ЦРЪНЧА

ЖИЛИЩНА СГРАДА В с. ЦРЪНЧА
Раздел „РЕАЛИЗАЦИИ” :
I место – арх. Георги Сарамбелиев
за КЛУБ КЪМ АРМЕНСКА ЦЪРКВА “СУРП СТЕПАНОС” в гр. ПАЗАРДЖИК

КЛУБ КЪМ АРМЕНСКА ЦЪРКВА “СУРП СТЕПАНОС” в гр. ПАЗАРДЖИК
II место – арх. Димитър Боюклиев
за МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА И АКВАПАРК “ ЕЛБРУС” в гр. ВЕЛИНГРАД

МНОГОФУНКЦОНАЛНА СГРАДА И АКВАПАРК “ ЕЛБРУС” в гр. ВЕЛИНГРАД
Подготвени са специални грамоти и награди от САБ – Дружество Пазарджик и КАБ – Регионална колегия Пазарджик , които ще бъдат връчени на призьорите.