Във връзка с излъчен днес по BTV репортаж относно командировка, в която и аз, като член на Комисията по земеделие и храните, заедно с другите народни представители, съм взел участие и най-вече в името на обективността, държа да изясня няколко факта. Всяко едно служебно пътуване, в което са включени народни представители, се изпълнява с подписа на председателя на парламента.

Не за първи път българската държава, както и редица други европейски страни, се представя на международното изложение в Залцбург, където въпреки внушенията не съм обучаван как да ловя сьомга. Всяко служебно пътуване се подготвя седмици и месеци предварително, като освен резервации, се планират програма и работни срещи.

Тези и много други факти бяха премълчани. Точно в този момент да се измества вниманието от истински важните проблеми в държавата обаче не е решение, то е съучастие. И за да съм докрай отговорен, какъвто съм бил винаги пред хората, чието доверие съм получил, съм поел ангажимента да заплатя служебното пътуване със свои лични средства.