„Български пощи“ ЕАД ще продадат своя дял от сграда в село Варвара, община Септември, област Пазарджик, съобщиха от Министерски съвет след проведеното днес заседание.

Имотът не се използва от дружеството и не е необходим за основната му дейност. Продажбата на 70 кв. м застроена площ ще се извърши чрез пряко договаряне с дружество, което притежава останалата част от сградата. Общата застроена площ на имота е 180 кв. м.