Районен съд – Пазарджик уважи искането на Районна прокуратура – Пазарджик за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на 28-годишния Антон Колчаков от гр. Пазарджик. Същият е привлечен като обвиняем за това, че на 5 март 2019 год. се заканил с убийство на доктор Емил Величков като е замахнал към него с нож. За това деяние предвиденото в закона наказание е до 6 години лишаване от свобода.

Съдът счете, че е налице обоснованото предположение, че обвиняемият е извършил вмененото му деяние, както и че е налице реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Пазарджик в 3-дневен срок. Делото е насрочено за 12 март 2019 год. от 14,00 ч.