На 14 и 15 март 2019г. се проведе втората международна среща по проект AR EDU “Образователен модул чрез виртуална реалност” в гр. Лудбрег, Хърватия. На срещата бяха представени  девет лога по три от всяко училище, участник по проекта – Македония, Хърватия и България. След оспорван конкурс на първо място бе класирано логото на  Елена Димитрова от 11 Д клас специалност „Бизнесадминистрация“ от ПГИМ – Пазарджик. Другите две предложения от България бяха на Димитър Нейчев от 12 а клас , специалност „Икономическа информатика“. Трите лога са определени след вътрешен конкурс в гимназията в който участваха 15 предложения на ученици от всички специалности.

На срещата още се подготвиха  обученията на учителите през първата година на проекта; определиха се дейностите по разпространението му; одобри се дизайна на уебстраницата на проекта, както и на приложението, което учениците ще използват в обучението си в областта на точните науки; определиха се конкретните учебни предмети, които ще бъдат застъпени в приложението, както и темите, върху които учителите ще подготвят въпроси с четири отговора и се гласува съдържанието на Документа за дългосрочно стратегическо партньорство, съобщи директорът на гимназията по икономика Таня Благова. Проектът стартира през декември 2018 г. и е с продължителност 24 месеца, като основната му цел е да бъде разработен иновативен образователен подход, базиращ се на модерни софтуерни технологии (модул за изучаване, чрез виртуална реалност), който да свързва учениците при изучаването на предмети в областта на науката, техниката, инженерството и математиката, като това ще бъде един нетрадиционен образователен подход, който ще се проведе не само вътре, а и извън класните стаи на училищата. От българска страна, пилотно училище е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик и сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“. От Македония, която е водеща страна по проекта ще участват 3 организации: НПО ЛАГ от гр. Кочани, средно училище „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани, което ще извърши пилотните дейности и софтуерна фирма „ТехКо Нет“, базирана също в гр. Кочани.  От хърватска страна участва едно пилотно средно училище „Средно Училище Лудбрег“ и общинската администрация на Община Лудбрег. Проектът „AR EDU – Образователен модул чрез виртуална реалност“се финансира от  програма ЕРАЗЪМ+.