Сигнал от риболовци за закачена при риболов на тролинг хрилна мрежа на язовир Доспат в района на махала Крушата е бил подаден в събота.

На сигнала са се отзовали доброволен сътрудник на ИАРА , инспектор на РУП – Сърница и инспектор на отдел „РК-Южна България“-Смолян, които са извадили довлечената от тролингистите мрежа, в която е имало уловени риби от видовете червеноперка, каракуда и дъгова пъстърва в напреднал стадий на разлагане.  Съставен e констативен протокол срещу неизвестен извършител.