Във вчерашния си брой Държавен вестник обнародва решението на ЦИК относно обявяване на Георги Вергиев за народен представител от Тринадесети изборен район. С писмо вх. № НС-02-1 от 14 март 2019 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 14 март 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Славчо Георгиев Велков като народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, издигнат от листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в 44-то Народно събрание. Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши:

Обявява Георги Николов Вергиев за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ от Тринадесети изборен район – Пазарджишки. Днес той се закле в Народното събрание, след което ще бъдат прекратени правомощията на Вергиев като общински съветник в Септември, на негово място там ще влезе Гинка Балабанова от сдружение „Загорово“.
20вергиев