Гост на Община Сърница бе пълномощният министър г-н Йорк Шюграф – заместник посланик на Федерална Република Германия в България, съобщи кметът Неби Бозов.

Той се запозна отблизо с работата на общинска администрация и общински съвет, както и местните политически и обществени организации. Обсъдихме програмата за развитие на общината, до каква степен тя отговора на обществените потребности, как местните административни структури взаимодействат с гражданите и клиентите и до колко местното самоуправление се справя с решаването на специфичните за малките населени места проблеми, каквато е и Община Сърница. Обменен бе опит между двете държави в областта на местното самоупрваление, като бяха споделени добри управленски и административни практики. – допълни градоначалникът.