Съвместната дейност между ръководството на ПМГ „Константин Величков“ и ОД на МВР –  гр. Пазарджик продължава и през учебната 2018/2019 г. Г-н Мирослав Стоянов – говорител на ОД на МВР – гр. Пазарджик предостави актуална и важна информация на учениците от 8 в, 9 б  и 10 г клас по проблемите на кибертормоза. По темата проявиха интерес учениците и класните ръководители г-жа Ева Тоданова, г-жа Виолета Микова, г-жа Мария Маркова и Татяна Панева – педагогически съветник.
ПМГ „Константин Величков“ гр. Пазарджик
Директор
Радка Спасова