Регионална библиотека „ Н. Фурнаджиев“ в Пазарджик ще чества на 11 април т.г. 60-годишен юбилей и 160 г. Библиотечно дело в Пазарджик.

Юбилейните тържества са под патронажа на Кмета на община Пазарджик Тодор Попов и ще започнат в 13.00 ч. с откриване на изложба“ РБ“ Н. Фурнаджиев“-културно-образователен и информационен център“ и откриване на Зала на писателите.

В 13,30 ч. в библиотеката започва юбилейна национална научна конференция „ 16 десетилетия-от книжовно средище до навигатор в цифровия свят“, в която ще вземат участие 11 лектори с доклади на различни теми. От 18,30 ч. е тържественият концерт в Драматично-куклен театър „ К. Величков“ в града.