Приключи първият етап на строежа на пешеходния мост на река Марица в Пазарджик. Според проекта мостът ще е с дължина 108 м и широчина 6 метра, от които 5 са за пешеходците, а един за колоездачите. Предвижда се и рампа за достъп за хора в неравностойно положение и детските колички.

Първият етап на строежа се извършва от фирма „Хидроинжект“ ЕООД, която е специализирана дейности като дълбоко фундиране или изграждането на дълбоки и стабилни основи, в които се полагат темелите на моста.

Цялото съоръжение трябва да бъде готов през второто тримесечие на текущата година. Цената на инфраструктурния проект е 1 100 000 лева без ДДС.

Мостът ще свързва парк Острова със Зоната на здравето и е разположен от клетката на лъвовете в зоокъта, до големия завой на ул. „Мильо Войвода“ в индустриалната зона.