В I OУ „ Свети Климент Охридски“ заедно с представители на Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик бе отбелязана „Седмицата на гората“.

Гости на събитието бяха зам. директор инж. Цветко Водев и служители. Учениците от IVб“ и IV в“класове с кл. ръководители Калинка Спасова и Валерия Годжунова изнесоха музикално- поетична програма посветена на гората. Топло приветствие отправи зам. директорът инж. Водев.

Той им завеща да се грижат за дръвчетата , защото те ще останат и за бъдещите поколения. Инспекторите показаха как се засажда дръвче. Децата с голямо вълнение и ентусиазъм засадиха подарените дръвчета- атласки кедър и мъждрян. Обещаха на раздяла, че ще се грижат за растенията.

28климент28климент1

28климент228климент3