На проведените консултации при областния управител за състава на РИК Пазарджик за изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г. , политическите партии и коалиции не постигнаха съгласие.
Съставът на РИК Пазарджик ще бъде от 15 членове. Председател, двама зам. председатели, секретар и членове. Запазва се съотношението между партиите и коалициите, както следва ГЕРБ – 5 членове, коалиция БСП за България – 4 членове, за партия ДПС – 1член, за коалиция „Обединени патриоти“ – 2 членове, за партия „Воля“ – 1член. Партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по 1 член в комисията. С това общият брой на членовете на РИК достига 15.
В консултациите днес участваха упълномощени представители на партия ГЕРБ, коалиция „БСП за България“, партия ДПС, коалиция „Обединени патриоти“ и партия „Воля“.
Областният управител Стефан Мирев обяви постъпилите предложения за ръководството на РИК Пазарджик.
За председател те са на Партия „ГЕРБ“ и коалиция“ БСП за България“, за зам. председател постъпиха четири предложения – от коалиция
“ Обединени патриоти“, коалиция България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден“ и от партия „Воля“, за секретар предложенията са две – на партия ДПС и на коалиция БСП за България.
Областният управител прикани представителите на политическите партии да потвърдят направените от тях предложения, като ги подкрепят с кратки мотиви, или да ги оттеглят, допълнят или изменят с цел постигането на съгласие.
След изслушване на упълномощените представители, партиите постигнаха съгласие председателското място да бъде за партия ГЕРБ и не постигнаха съгласие за зам. председатели и секретар на РИК Пазарджик. Със свое решение ЦИК ще определи състава на РИК Пазарджик до 5 април 2019 г.