Огромни мегалитни комплекси съществуват на територията на цялата ни област – в Средна гора те са в Стрелча, в Западните Родопи ги има почти на всеки връх в района на Равногор, Батак, Фотиново, Нова Махала, Ракитово, Дорково, Костандово, Велинград.

Какво е било предназначението на тези огромни камъни и тяхната необичайна подредба? Защо е било нужно това? Отговор дава писателят Христо Буковски, който лансира идеята, че мегалитите са начин за общуване на човечеството с други измерения. 

30христо буковски

Христо Буковски е работил в отдел „Култура“ на вестник „Земя“. Преди това е редактор в 2-седмичното списание “Отечество”. Сътрудничи на уникалния Кирило-Методиевския вестник „За буквите – О писменехь”.

В богомилската космогония се говори как първородният син на бога Сатанаил се е разбунтувал и отнел част от ангелите, а после бил заточен на Земята, за да се разпорежда като демиург. Той създава телата на мъж и жена, при богомилите те са равнопоставени. Той създава телата им, но не може да им вдъхне живот, тогава господ им изпраща два ангела от второ и третото небе, които трябвало да вдъхнат живот на телата. Но вместо това божият син Сатанаил зазижда ангелите в глинените тела и всъщност човешкият род е създаден от ангели, и всеки един от нас е ангел в тяло. Разказа писателят Христо Буковски в предаването на Стойчо Керев по БНТ1.

Според Христо Буковски мегалитните комплекси, които са пръснати по цялата територия на Земята са средство за общуване на човечеството с други измерения. Той твърди, че и в момента съществува силициева цивилизация, а мегалитите са конфигурирани в композиции, които давали шанс за комуникация с други измерения.

24стрелча

Божественото решение дошло с изобилието на силиция върху планетата ни – той заема 27,6 – 29, 5 на сто от масата на земната кора. При това е много потаен – не съществува в свободно състояние, а под формата на силициев диоксид (безцветни кристали с висока твърдост и якост) и някои други съединения, с които той е основeн градивен елемент на почвата, глината, скалите и пясъка, т.е. на почти всичко в заобикалящата ни нежива природа. Макар че още древните ни предци са го познавали като кремък (латинското silicis означава точно кремък), за първи път в чиста форма е бил изолиран чак през 1823 г. от шведския химик Йонс Якоб Берцелиус. Тогава станало ясно, че при нормална температура той е твърдо вещество с кристална структура в сиво-черен цвят с метален блясък.

Според писанията в Библията е имало времена, когато на земята съществували огромни великани, познати в нашите предания като лонгури.

Именно тези странни същества, пренареждат мегалитните структури  и очевидно се изгражда една нова информационна система. Библията нарича тези великани – синовете на небето. Преди шест години разказах за тези великани, които съществуват и в тайната книжнина на богомилите.

Точно тези лонгури изграждат светилищата по върховете. Намерихме една местностт Лонгурлии в Западните Родопи, тя се намира близо до яз. Широка поляна, там е била пресечната точка на племената  – сатри, беси и дии. Сатрите са най-непокорните траки, според персийците, бесите – това са свещенослужители, диите са мечоносците, които са охранявали тези зони. Стигнахме с уазки до тази местност, там в тревата видяхме хлътнали челата на камъни – хероони, това са портални зони.

26атолука1

Там не трябва да влиза някой, който не е готов. На такива места тези зони си стоят. Ако продължим да четем Библията, след като е направен опит да се създаде междинен хипервид хора, човек с конска глава, тигър с криле се е оказало, че това не става и се появяват андроидите. Които са хибрид от първите хора и тези небесни пришълци.

На монети от Самотраки е изобразен божественият брак между тези същества и земните жени. Тези пратеници са напуснали Земята. В края на 14 в. пр.н.е. започват непрестанни земетресения, пропада остров Атлантида, където е била базата на тези пратеници на небето. Те заличават стриктно всичко, като ни оставят обучените си наследници. Не случайно още при древните предци – траките, продължава тази практика царят да съвместява и властта на жреца. Това е свещеният лаврис, скиптър. Ние го имаме в България и той датира от 10 в. пр. н.е.

Тъпан от вълча кожа и подобен на гайда инструмент, свещенослужител, който вибрира с гласа си. Това са били тримата, които имали право да влязат в оградения с камъни кръг, когато върху тези скали попадне слънцето. Тогава започва интересен процес, камъните се „събуждат“ и това пространство се активира и свещенослужителят влиза във връзка с мегалита. Камъните съдържат силиции, в много голямо количество. Структурата на камъка е кристална и чрез тези кристали се пренася информация. Ако в камъка има кодирана информация, тя би могла да бъде извлечена от мозъка на човека, настроен на същата вибрация.

06атолука

Пещерата утроба пък е служила като място за медитация, установено е, че когато човекът още е ембрион има много повече силиции, отколкото след раждането си. В тялото ни има седем грама силиций, той има задачата да поддържа постоянна връзка с мозъка и да свива и разпуска аортите. Той е единственият елемент, който бог се е погрижил три пъти да преработваме. Стареенето настъпва със загубата на силиция. Когато той падне под критичния минимум започват процесите на ентропия. Наруши ли се космическият ритъм, тялото ни започва да се разпада.

В „Хармид“ на Платон – един от описаните траки казва: Залмоксис ни е учил, каквото и да те боли – лекувай душата, защото тялото е в състояние да се самовъзстанови. Всичко в космоса и на земята е подчинено на космическия ритъм. Това е било познато още в седмия век преди Христа. Толкова силно се е спазвала тази традиция, че чак в пети век пр. Хр. всеки владетел е полагал усилия да се случва с неговите останки това, което е ставало с тези на предшествениците. Останките му изчезвали, защото това доказвало божествения му произход. Това налагало и често да се пренасят останките на владетелите в таен гроб. Траките още в древността са знаели, че душата е безсмъртна.

Тази линия се поддържа и доста до по-късно време. Никой от нашите владетели не е намерен, дори и тялото на цар Борис III е изчезнало. От него се пази само сърцето. Някой и днес продължава знанието за тези енергии.

Нашето време е подчинено само на строго-научните методи, но пък е доказано, че камъкът може да пречиства водата. Направете си един експеримент, поставете в чаша замътена вода парче кремък. Гарантирам ви, че тя ще стане абсолютно чиста, след като той престои десет дни в тази вода.

Силицият в чист вид не е познат, но е познат в проявленията си- пиезористал, пясък, кварц, в нас самите. Той регулира кръвотока и гъвкавостта на ставите ни. Ако нещо се е нарушило в тялото ни, точно тези болежки свързани със ставите ни го показват. Колкото и налудно да звучи, първите ни светилища са свързани именно със силиция, менхирът, кромлехът, долменът, са само част от градежите, които са давали шанс за общуване на древните със структура, която ние днес не познаваме. Този цикъл на посвещение може да се види много ясно на Мишкова нива в Странджа.

Рядко се намират останки от тела в долмените, но напоследък се лансира хипотезата, че са били каменни съоръжения, в които са се възстановявали болни хора – психически и физиологически. След няколко дни престой човек се връщал в нормалния ритъм. В едно много по-късно време това са местата, които хората започват да разпознават като целебни. Като място за натрупване на познание. Една практика, която е била усъвършенствана в тези посветителски камери. По-късно те не са насочени към първото слънце, а към положението му, когато то е в зенит. Нищо от това, което сега знаем, не е било достъпно за профаните.