4 април – 10,30 ч.  „Разходка в библиотеката“ –  гостуват ни децата от ДГ „Калина Малина“

 9 април – 10,30 ч.  Ателие –„Великденче“ – с участие на децата от ДГ „Здравец“, ДГ „Валентина Терешкова“ и ДГ „Дъга – филиал Явор“

15 април – 11,00 ч. „Приказки от грамофона“ – една забавна разходка във времето на информационните носители (съвместна инициатива на отдел „Изкуство“ и Детския отдел)

 16 април – 17,30 ч. Тържество „Вече сме грамотни“ – 1“б“ кл. от           НУ “Васил Друмев“

17 април – 17,30 ч. Тържество „Вече сме грамотни“ – 1“а“ кл. от          НУ “Васил Друмев“

 19 април – 11, 00 ч. Детската писателка  Радостина Николова представя книгата си „Приключенията на мотовете“

 22 април – 17,30 ч. Международен ден на Земята – отбелязваме празника съвместно с ДГ „Радост“, Детския отдел и РИОСВ – гр. Пазарджик

 23 април – 10,30 ч. Международен ден на книгата и авторското право – „ Добре дошли в нашия приказен свят“ – Клуб „Рицари на книгата“ канят малчуганите от ДГ „Валентина Терешкова “ в техния приказен свят.

Място на провеждане на инициативите : Детски отдел  /Централна сграда на РБ „Никола Фурнаджиев“/ – гр. Пазарджик

Важно: Участието в Дните на детската книга и детското четене става след предварително записване!

 

Тел. За контакти: 034 455049