В гр.Варна се проведе Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“. Организатори на състезанието бяха: Технически университет-гр.Варна, Община Варна и Регионално управление на образованието-гр.Варна. В състезанието участваха 95 ученици от 25 училища от градовете: Севлиево, Казанлък, Пловдив, Шумен, Панагюрище, Бургас, София, Димитровград, Нова Загора, Козлодуй, Горна Оряховица, Девня и Варна.

Състезанието имаше следните цели: възможност на учениците да демонстрират придобитите знания и умения по време на образователния процес, стимулиране на учениците за надграждане на придобитите знания, мотивиране на учениците за повишаване на качеството на професионалната подготовка и стимулиране на учениците да продължат своето образование във висше учебно заведение.

От Професионална гимназия по индустриални технологии,мениджмънт и туризъм в Панагюрище взеха участие учениците: Валентин Данков, Иван Обретенов, Преслав Йорданов и Станислава Чакърова, всичките от специалност „Минна електромеханика“ – 11 клас, дуална форма на обучение, с ръководител инж. Ненчо Ненчев. Отборът се представи с два филма на тема: Електроснабдяване на „Асарел-Медет“АД и Електроснабдяване на открит рудник „Асарел“.

Разработките бяха представени пред пет членна комисия, след което участниците отговаряха на зададените въпроси.Учениците от гимназията се класираха на 3 място и получиха грамоти, сертификати, сувенир и предметни награди-измервателни уреди и фитнес гривни.

Ръководството на ПГИТМТ , в лицето на директора-инж.Лушка Апостолова, ръководителя на екипа-инж.Ненчо Ненчев и участниците в състезанието, изказват огромната си благодарност към инж.Делчо Николов-изпълнителен директор на „Асарел-Медет“АД, отдел „Комуникации“ и г-н Стоян Боев-специалист обучение, за оказаната огромна подкрепа  за състезанието.

 

02панагюрище1

  Представяне на филмите пред комисията  

02панагюрище2

 След награждаването

02панагюрище

Първи ред – инж.Ненчо Ненчев – ПГИТМТ, доц. д-р инж. Медиха Хамза – Зам.-декан на Електротехнически факултет  при Технически университет-гр.Варна.

Втори ред – Станислава Чакърова, Преслав Йорданов, Валентин Данков, Иван Обретенов