1. Свидетелства за прехода 1989 – 1999

2. Огън и кръв

3. Топ мистериите на България

4. Живот в скалите

5. 21 урока за 21-ви век

6. Задругата

7. Сто и една годишният старец, който твърде много размишляваше

8. Уловеното време

9. Един много добър човек

10. Златната клетка

11. Смъртоносно бяло

12. Ключът

13. Сливовиц

14. Момичето и нощта

15. Тайната вечеря

16. Където пеят раците

17. Атлас на щастието

18. Просто Спас

19. Слушай своето тяло

20. Кралица на въздух и мрак