На 20 април (Лазаровден) се проведе Х-тата редовна отчетно-изборна конференция на Синдикален регионален съюз „Подкрепа” Пазарджик. Регионалният синдикален форум премина конструктивно и бе демонстрирано единство, макар че критики не липсваха.

С голямо мнозинство, 96 делегати от всички регионални федерации избраха ново ръководство в лицето на Никола Минчев – председател и Димитър Хаджидимитров – зам.председател на СРС Подкрепа – област Пазарджик.

Успех на новото ръководство!

22хаджидимитров322хаджидимитров2

22хаджидимитров122хаджидимитров