Във връзка с оптимизацията и качественото осъществяване на услугата по сметосъбиране на територията на Община Сърница, общинска администрация уведомява данъкоплатците, че е предвидено до края на 2021г. цялостна подмяна на съдовете за сметосъбиране в трите населени места. Към настоящия момент Звено „Чистота” към Община Сърница извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 980 кофи за смет и 80 контейнери тип „бобър” в цялата община.

От 2015 насам са осигурени 585 нови 120 литрови съда, които са заменили старите или са поставени на места, където до този момент не е имало. Само за тази година са осигурени нови 315 кофи, които да покрият остатъчните нуждите на домакинствата от съдове за смет, а с останалите ще започне поетапна подмяна на старите метални кошове с нови пластмасови, чието основно предимство е висока плътност и здравина на материала, гладка повърхност, непозволяваща закрепване на отпадъци по стените и заоблени ъгли, улесняващи почистването.

Наличието на колела спомага за по-бързото им почистване. Подмяната ще започне от улици „Свобода”, „Васил Левски”, „Широка поляна”, „Райска вода”, „Любен Каравелов”, „Крушовска”, „Борова”, „Спартак”, „Христо Ботев”, „Дъбраш”, „Беслет”, „Шабанли”, „Калафат”, „Белите камъни”, „Орфей”, „Беглика”, „Професор Унген”, „Никола Вапцаров”, „Буков дол”, „Боаза”, „Салих Онбаши”, „Еделвайс”, „Пчела” поради по-голямата им натовареност и гъстотата на население спрямо единица живеещи хора на квадратен метър.

Напомняме на гражданите, че предоставените им съдове за събиране на битови отпадъци са предназначени само и единствено за тази цел, както и че са общинска собственост. Нерегламентирането им преместване от обособените им места, прибиране по вътрешните оградени пространства на притежаваните от тях частни имоти, използването им не по предназначение, в това число и горене на отпадъци в тях, подмяната им и отнемането им в полза на трети лица представлява нарушение на две наредби, приети от Общински съвет Сърница и действащи понастоящем – Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Сърница и Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Сърница.

Предвид зачестилите сигнали за неправомерни действия, свързани с експлоатацията на съдовете за смет, ще бъдат осъществени проверки от контролните органи от общинска администрация и съставени съответните наказателни постановления на виновните лица.