Д-р Румен Аврамов оглавява „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, стана ясно по време на заседанието на Общински съвет, което се проведе днес в областния град. Д-р Аврамов спечели конкурса, като се е представил с оценка  – отличен 5.83. Той ще заеме мястото на досегашния директор д-р Никола Пенчев, който се пенсионира.

В конкурса участваха двама кандидати – д-р Костадинка Сотирова и д-р Румен Аврамов. На първия етап на конкурса и двамата кандидати бяха представили необходимите документи и бяха допуснати до втори етап – представяне на програма за развитието и дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик ЕООД.

След представянето на програмите, кандидатите получиха следните оценки – д-р Костадинка Сотирова – мн. добър 5, д-р Румен Аврамов – отличен 5.50, като и двамата бяха допуснати до трети етап на конкурса – събеседване. Оценките на кандидатите след проведеното събеседване бяха: д-р Костадинка Сотирова – мн. добър 5.34, д-р Румен Аврамов – отличен 5.83.

Средноаритметичните оценки на двамата кандидати бяха: д-р Румен Аврамов – отличен 5.66, д-р Костадинка Сотирова – мн. добър 5.17.