Служители от Общинска администрация Сърница и ДГС „Селище” засадиха днес нови дръвчета в обществените паркове и местата за отдих в гр.Сърница като част от инициатива за отбелязване на Международния ден за земята. Бяха засадени над 800 фиданки от вида „Червен дъб“. Те са предоставени със любезното съдействие на Фондация „77”, която е създател на инициативата „Когато станем 100 000 ще посъдим гора”.

„Предоставиха се и дръвчета на училището в гр.Сърница, които да бъдат засяти с цел популяризиране на кампании по озеленяване на територията на общината. Всеки човек във живота си следва да посади поне едно дърво, а всяка община колкото може повече. Затова подкрепяме всички кампании, чиято основна цел е залесяване и поддържане на обществените места и горските масиви, защото това е единствения начин да запазим горските богатства на родината ни. Така се популяризира огромното им значение и се поощрява масовото участие на обществото ни в борбата за опазване и подобряване на състоянието им“, каза кметът Неби Бозов.