Ели МАРИНОВА

Светли вторник, Светла седмица. 

Момите отново извършват ритуала Ладуване.

Народът смята вторник за лош, хаталия ден. Той е постен и през него се спазва полово табу. На много места се вярва, че жените, които кроят и шият дрехи във вторник овдовяват, а на тези, които предат и тъкат – децата и житото на нивата изгарят. През този ден няма забрана за домакинска или кърска работа, но не бива да се започва нищо ново, нито нова работа, нито нов строеж. За най-лоши се смятат вторниците на Сирната и на Тодоровата седмица. Но Светли вторник прави изключение.