Ели МАРИНОВА

Светла сряда, Светла седмица. На Светла сряда моми и ергени изпълняват обредната великденска игра Мара Лишанка.
Сряда е смятана по-скоро за лош ден. На този ден се пости и се спазва полово табу. Жените не мият косите си, а мъжете не се бръснат. Забранена е всяка женска домакинска работа, „за да не изгорят децата и къщата”. Смята се, че роденото на този ден дете ще е нещастно. Според някои най-лоша е разполовената сряда (25-я ден след Великден). Хората вярват, че който се разболее през разполовената сряда, го очаква смърт. За много опасни се смятат сряда на Сирната и на Тодоровата седмица. Но Светла сряда е изключение.