Осемдесет семейства от Ветрен дол вече са получили одобрение за ползване на минерална вода от изворите в местността Баните, която се намира над Ветрен дол и Варвара. Повечето от тях вече са подписали документите за водоползване в кметството, съобщи кметът Димитър Христосков. Хората трябва да побързат, защото това е само първият етап от процедурата, поясни Христосков. От тук окомплектованите документи ще бъдат изпратени в „Басейнова дирекция“, от където също трябва да се получи разрешение.

Предполагам, че в рамките на няколко месеца нещата ще се случат, прогнозира кметът. Апелът му е към неговите съселяни да побързат с подписването, защото документите трябва да се изпратят като пакет в „Басенова дирекция“, а дори и трима да не са подписали, това няма как да се случи.

Изграждането на топлопровода започна, след като Община Септември получи от държавата правото да стопанисва минералните извори между селата Ветрен дол и Варвара. Приоритетно са предвидени количества за геотермално отопление на детски градини, училища и обществени сгради, но може да се правят отклонения и до частни домове, чиито стопани пожелаят достъп до минерална вода срещу заплащане на минимални такси.

Има още десет подадени молби за водоползване на минералния извор, но те не са подадени от собственици на имот в селото или са подписани от роднините на собственици. Документите подлежат на преразглеждане, ако в законовоустановения срок бъдат преподадени по съответния ред и отговарят на изискванията.