20 деца от пети клас на Спортно училище град Пазарджик бяха включени в проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР.

Проектът се провежда в избрани учебни заведения от цялата страна, с финансовата подкрепа на Европейския кохезионен фонд. Целта му е да се създадат и развият структури, които да подготвят населението на страната за защита и реакция при природни бедствия и последващи кризи. В тази връзка особено внимание се обръща на обучението и възпитанието на младите хора, за да могат те с течение на годините да натрупат знания, но и практически умения за справяне в кризисни моменти.

Обучението на учениците от Спортното училище се проведе от 7 до 11 май в Пазарджик. В продължение на няколко дни петокласниците имаха теоретични занимания, в които лектори от звено „Пожарна безопасност и защита на населението” ги запознаха с природните бедствия – пожар, бури, наводнения, свлачища, земетресения.

Обучението предвиждаше и практически занимания – учиниците чрез рисунки представяха наученото за природните бедствия и изработваха къщички, чрез които след това беше направена демонстрация какво се случва с населените места при наводнение. Крайната цел на обучението е децата да се научат да живеят не сред, а с природата. Ето защо те дадоха своя малък принос към запазването на зелената природа, като засадиха кътче с цвета. Ръководители на групата бяха учителите Ирина Цанева и Иванка Димитрова.

От 1 юли предстои обучението на още една група петокласници от Спортното училище.

14спортно3 14спортно4 14спортно5 14спортно7 14спортно8 14спортно914спортно 14спортно1 14спортно4 14спортно514спортно2