Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев“ спечели проект пред Министерство на културата за създаване на своден дигитален каталог, който ще обхваща библиотеките от област Пазарджик.

Проектът е с наименование „Развитие на регионалните дейности – обмен на метаданни и дигитална информация“ и по него се предвижда да бъде разработена система за регистрация и представяне на дигитални обекти/книги/ от фонда на читалищните библиотеки, представляващи историческа и краеведска ценност, както и ценности от сферата на културно-историческото наследство, фолклора, обичаите и т.н. и представянето им като дигитална колекция в Интернет.

Целта е потребителите на библиотечни услуги да имат възможност да получават и дигитализирана информация, която да включва не само литература, но и местен фолклор, обичаи, традиции, танцово и певческо изкуство. Възможностите на този продукт ще допринесат за обогатяването на краеведската колекция в Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев“ със значителен обем дигитализирани обекти, които в по-голяма пълнота отразяват културно-историческото ни наследство. С реализирането на проекта това наследство ще бъде представено в Интернет и ще може да достига и да се  ползва от максимален брой потребители.

Предстои да бъде проведен изнесен обучителен семинар за 40 библиотечни специалисти от читалищата в региона.