РАБОТА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, КАТЕГОРИЯ С + Е
Описание:Шофьор на товарен автомобил/Международни превози/,категория С + Е с код по НКПД 8332-2006.
Рувен Транс ЕООД,Ведек ЕООД, са компании с 15 годишен опит в международен транспорт-превоз с автовози на територията на цяла Европа,Азия.Търсят да назначат шофьори на следните позиции:
Шофьор на  товарен автомобил/Международни превози/,с категория С + Е с код по НКПД 8332-2006
 
Условия на труд:
-Трудов договор-безсрочен с първоначален 6 месечен срок на изпитание
-пълно работно време
-трудово възнаграждение-съвкупност от  твърда работна заплата  и командировъчни разходи,регламентирани в Наредбата за командировките в чужбина-съобразно срока на командировката и пропътувани километри
-избор на направление и автовоз от шофьора  с цел по-безопасна работа,
Изисквания на кандидата:
-свидетелство за управление С+Е с код по НКПД 8332-2006
-минимум основно образование
-опит като международен шофьор- е предимство
-позитивно и отговорно  отношение  към работния процес,мотивация,работоспособност
Селекция за  търсещите работа
-автобиография на български език,телефон за контакт
-възможност за незабавно започване на работа при евентуално одобрение
На интервю ще бъдат поканени само кандидати,които са одобрени предварително по документи