В СУ“Георги Брегов“ се състоя необичаен открит урок, в него освен децата взеха участие и техните близки – майки и баби. Инициатор на събитието стана класният ръководител Марияна Проданова, а нейните ученици показаха блестящи знания по темата за „Падането на България под Османско робство“.

Разказите на децата бяха илюстрирани с помощта на презентация, която те заедно с преподавателката си бяха разработили в хода на подготовката на урока.

02урок1 02урок2 02урок3 02урок4