График за изплащане

възнагражденията на членовете на СИК

участвали в изборите за членове на Европейски парламент на 26.05.2019 г.

 

 

                                      11 юни 2019 г.

 

Секция № 1       до №  5

                                      Секция № 37     до №  42

                                      Секция № 74     до №  79

                                         Секция № 151  до  №  156

 

                                      12 юни 2019 г.

 

Секция № 6       до №  11

                                      Секция № 43     до №  48

                                      Секция № 80     до №  85

                                         Секция № 156  до  №  161

 

                                      13 юни 2019 г.

 

Секция № 12     до №  17

                                      Секция № 48     до №  53

                                      Секция № 85     до №  90

                                         Секция № 162  до  №  167

 

 

                                      14 юни 2019 г.

 

Секция № 18    до №  23

                                      Секция № 54    до №  59

                                      Секция № 91    до №  95

                                         Секция № 168  до  №  173

 

                                      17 юни 2019 г.

 

Секция № 24    до №  29

                                      Секция № 60    до №  65

                                      Секция № 30    до №  35

                                         Секция № 174  до  №  179

 

 

 

 

 

 

18 юни 2019 г.

 

Секция № 30   до №  33

                                      Секция № 66   до №  69

                                      Секция № 36   до №  36

                                         Секция № 180  до  №  185

 

19 юни 2019 г.

 

Секция № 34   до №  36

                                      Секция № 70   до №  73

                                     Секция № 186  до  №  191

 

20 юни 2019 г.

 

                                     Секция № 192  до  №  205

 

 

 

 

 

 

 

 

Възнагражденията ще се изплащат

от 9.00 ч. – до 12.30 ч. и от 14 ч. – до 17.30 ч.

в Центъра за информация и услуги на гражданите  

на бул.”България” №2  гр.  Пазарджик