През април 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 922, а на леглата – 4 222. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 2.0%, а на леглата в тях – с 1.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2019 г. е 42 607, или с 8.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 10.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През април 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 84.0% от общия брой нощувки на български граждани и 83.2% – на чужди, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 16.0 и 16.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония – 17.0%, следвани от Израел – 9.4% и Руската федерация – 9.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2019 г. в област Пазарджик намаляват с 4.3% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 18 194. От всички пренощували лица 92.6% са българи, като по-голямата част от тях (81.7%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 354 като 84.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2019 г. е 34.9%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 40.5%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (20.4%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 3.4 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди е регистрирано намаление с 5.5 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди има увеличение с 1.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през април 2019 г. достигат 2 366 052 лв., или с 12.7% повече в сравнение с април 2018 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от български граждани – с 14.0%, така и от чужди – 4.1%.