Мария ЧЕРГАРОВА

На 10-тата юбилейна международна среща на НАСО, EASPD и НСОРБ във Варна, община Пазарджик получи поредното голямо признание за развитието на социалните услуги в България. Г-жа Димитрия Церова-Директор БМОСДУ получи от зам. министър г-жа Султанка Петрова индивидуален приз за особени лични заслуги за развитието на социалната система в България.

Да припомним, че още през 2013 година Община Пазарджик получи националната награда за цялостен принос. Поздравяваме екипа на Кмета на община Пазарджик г-н Тодор Попов за успешно реализираните социални пилитики и постиженията в социалната сфера.