Община Стрелча уведомява жителите на града, че във връзка с обявеното със Заповед № 452/10.06.2019 г. на Кмета на общината относно бедствено положение, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” предоставя безвъзмездно на община Стрелча минерална вода и хранителни продукти.

От 19.06.2019 г. започнаха поетапните доставки на освободените държавни резерви, които се приемат и съхраняват в складовите помещения на Оптико-механичен завод, предоставени от г-н Рибаров. Получаването на хранителните продукти и минерална вода от населението ще започне от понеделник – 24.06.2019 г. по допълнително обявен график на кварталите и улиците, публикуван на сайта на общината и разпространен на информационните табла.
Право на ползване на предоставената помощ има всеки жител на град Стрелча.