Припомняме, че в МВР има портал за електронни услуги, където можете да заявите желанието си за издаване на нови документи за самоличност, ако старите ви изтичат или вече са изтекли.

В МВР има създаден портал за електронни услуги. Можете да го посетите на адрес:

https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Home/Index

При успешно подадено от вас „Искане“ за издаване на лична карта и/или паспорт, моля изчакайте системата да ви предостави възможност да подадете „Заявление“ за издаване на искания/те личен/ни документ/и.

След разглеждане на подаденото от вас „Заявление“ от длъжностно лице, системата ще ви уведоми с e-mail за дължимата сума и ще ви предостави възможност за заплащането й по електронен път.

Заявените от вас документи ще Ви бъдат връчени на гише в структура на МВР и в срок, посочени в уведомително съобщение на вашия e-mail.

Справка за издадени документи по услугата можете да направите на следния адрес: https://izdadeni.mvr.bg/nld2/nWeb2.nsf/fVerification

ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ЛИЧНО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВСЯКО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ-ПАЗАРДЖИК !