32-ма младши съдии ще встъпят в длъжност от 1 юли тази година, двама от тях в Окръжен съд – Пазарджик, за Районните съдилища в нашия съдебен район пък, не е имало желаещи.

Младшите съдии са разпределени в следните окръжни съдилища – осем от тях ще бъдат в Софийския градски съд, по трима в Пловдив и Варна, по двама в Бургас, Пазарджик, Хасково, Велико Търново и Окръжен съд-София, и по един в Кюстендил, Стара Загора, Благоевград, Силистра, Враца, Сливен, Добрич и Шумен, реши днес Съдийската колегия.

Същевременно днес колегията премести 16 магистрати от едни районни съдилища в други. Осем от тях отиват в Софийския районен съд, двама във Варна и по един в Бургас, Карнобат, Монтана, Средец, Стара Загора и Ямбол. Освен Трявна и други районни съдилища, за които беше обявен конкурс за преместване, ще останат със свободни места, защото или няма класирани, или пък кандидатите са ги посочили като алтернативно желание.

Така например за РС-Пловдив бяха обявени пет места за заемане чрез този конкурс, но не беше назначен нито един съдия. За Своге, Дупница, Карлово, Кюстендил, Лом, Пазарджик и Панагюрище пък нямаше въобще желаещи.