Публичният интерес в ключов сектор, като ВиК услугите, в Пещера не е защитен и по тази причина предложихме освобождаване от длъжност на управителя на Дружеството – Звезделин Вукев. Това заявиха общинските съветници от БСП Пещера. През вчерашния ден по тяхно предложение и с решение на Общински съвет бе освободен управителят.

Още през месец декември 2018 съветниците са настояли за повече информация и отчетност относно работата на Вукев. „ВКС“ ЕООД Пещера до момента работи без одобрен бизнес план. От дружеството не са предприети никакви действия за повишаване качеството на услугата. Няма никакви индикации, че предвидените подобрения като подмяна на водопровод и канализация ще се случат. В същото време в нарушение на закона и без собственика на капитала на дружеството Управителят закупува каналопочистваща машина и джип, който използва за собствени нужди.

Не са предприети стъпки за закупуване на багер, а се използват външни фирми, на които се заплаща наем.

За временно изпълняваш длъжността управител, до насрочването на конкурс  е избран  Стефан Иванчев.