През последните години в България се наблюдава натрупване на негативизъм и отрицателно, дори пренебрежително отношение към професията на учителя, т.н. педагогически специалисти, както сме дефинирани в новия ЗПУО. Това негативно отношение намира израз в най-различни форми на агресия – вербална, медийна, физическа (зачестиха случаите на нанасяне на побой и нападения над учители), като се започне от агресията на крайно недисциплинираната класна стая, до агресията на нагли родителски организации и отделни представители на родителската общност.

Синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа” изразява своето дълбоко възмущение и непримиримост към всички форми на агресия и психически тормоз по отношение на българския учител. Професията на учителя, определено е професия на призванието, на мисията да образова и да възпитава младото поколение, но от тази отговорна и високо благородна обществена дейност, в никакъв случай не трябва да бъдат изключвани държавата и най-вече родителите. Ако учителят бъде оставен сам в тази трудна и високо морална професионална дейност, резултатите ще продължават да се влошават, а оттам ще настъпи деградация на обществото ни.

С какво отговаря засега държавата в лицето на МОН и законодателната власт в нашата сфера? С наредби и разпоредби за т.н. „Приобщаващо образование” – едни десетки страници, пълни с формализъм, необосновани и неплатени, в повечето случаи, задължения на учителите, с неизпълними пожелания и вменяване на непостижими, а често и глупаво формулирани задължения за „педагогическите специалисти”. Прие се един ултра либерален закон, който уж поставя детето в центъра на света, но и дарява учениците със свръх права, а професионалистите, които изпълняват тази ключова мисия в обществото – образование и възпитание – с тотално орязване на възможностите за въздействие над проблемните или невъзпитаните ученици с девиантно поведение, които необезпокоявани пречат на образователно-възпитателния процес и често стигат до откровена гавра със своите учители и мотивираните си съученици.

За да има нормален и креативен учебен процес не са достатъчни само дигитализацията на учебния процес и повишаването на доходите в системата, необходимо е дисциплиниране на класната стая, и в тази връзка Синдикат „Образование” предлага от години въвеждане на оценяване на поведението на учениците чрез оценка „Възпитание”, един подход, който се практикува в повечето страни от ЕС и дава много добри резултати. По необясними причини, държавната администрация и родителската общност се съпротивляват яростно на тази инициатива. За да спре и се обърне крайно вредната тенденция в образователната ни система, е необходимо веднага да се разработи държавна стратегия за преодоляването на този сериозен проблем и заедно със синдикатите да се пристъпи към реални и ефективни действия за преодоляване на кризата на възпитанието в българското училище, защото това ще възпитава по-ефективно и бъдещото общество.