От днес започва прокопаването на пътното легло на пътя Карабунар – Калугерово. Поради тази причина движението за преминаване на автомобили ще бъде затворено и в двете посоки до петък (5 юли). До 31 юли ще се извършва технологичното фрезоване на асфалтовата настилка, което ще направи преминаването в работно време невъзможно или много затруднено.
За преминаването да се използват обходните маршрути през съседни пътища.