Изграждането на нови тротоарни настилки, което се извършва в пещерското село Радилово продължава. Община Пещера чрез Общинско предприятие „Чистота и поддръжка на пътната инфраструктура“ / ОП ЧПОИ / извършва реконструкция на тротоарите по пътя към Пазарджик. Това става възможно след решение на Общински съвет- Пещера. Местните старейшини гласуваха 50 000 лв. от бюджета с които са закупени нужните материали и плочки. Оформянето на алеите за пешеходци ще продължи до пълното изразходване на отпуснатите средства.